Danmark indgår ny aftale med forlaget Wiley

 In Pressemeddelelser

Der skal være øjeblikkelig og gratis adgang til danske forskningspublikationer – også kaldet Open Access –  lige så snart de er publiceret og universiteterne vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til andre landes forskningspublikationer.

Det var udgangspunktet, da Det Kgl. Bibliotek, på vegne af de danske universiteter, indledte forhandlinger med forlaget Wiley i efteråret 2021. Kravet lå i forlængelse af sidste års forhandlinger med forlagsgiganten Elsevier og skulle leve op til Danske Universiteters ambitioner om at styrke formidling og adgang til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Nu, efter en intensiv forhandlingsproces, er der indgået en særdeles tilfredsstillende aftale for en 4-årig periode. Med aftalen sikres umiddelbar Open Access til forlagsversionen af danske publiceringer hos Wiley, og der sikres læseadgang til en uændret portefølje.

Det er godt for de danske universiteter, at vi både med Elsevier og Wiley er nået i mål med vores klare krav om, at vi i Danmark ikke vil acceptere prisstigninger. I forbindelse med Wiley forhandlingerne har vi endda opnået et reelt prisfald ved fjernelse af betaling på hybrid publicering.” siger direktør for Københavns Universitet, Jesper Olesen, som også er forhandlingsrepræsentant for Universitetsdirektørudvalget hos Danske Universiteter, som er mandatgiver i licensforhandlingerne.

En stor del af den samlede globale forskning ligger stadig låst bag kommercielle betalingsmure, hvor de videnskabelige forlag både tjener på publicering og læseadgang. Vi opnåede sidste år at gøre op med denne forretningsmodel igennem aftalen med Elsevier, og med aftalen med Wiley er vi kommet et stort skridt videre i indsatsen for større åbenhed i forskningen.

”Det er særdeles positivt, at det er lykkedes at indgå en aftale, der i stort omfang sikrer fri adgang for alle til de danske universiteters forskningspublikationer publiceret hos Wiley. Det understøtter realiseringen af Danmarks nationale strategi for Open Access og understøtter Open Science dagsordenen” siger Hans Müller Pedersen, direktør for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 “Vi har i denne aftale ønsket at tage afstand til embargoperioder og hybrid publicering. Dansk forskningspublicering skal være åben tilgængelig for hele verden i publiceringsøjeblikket, og vi vil ikke pålægges dobbelt betaling for adgang og publicering. Det er vi lykkedes med, og det er godt! Forude venter nu forhandlinger med øvrige forlag, der skal åbne endnu mere op og på længere sigt gerne inddrage gylden Open Access publicering med henblik på yderligere udgiftsreducering for Danmark” siger forhandlingsansvarlig Kira Stine Hansen, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek.

Læs mere om aftalen og hvordan du som forsker kan publicere gratis hos Wiley her.