Stabilt optag på universiteterne

 In Pressemeddelelser

Efter et år med rekordmange optagne i 2020 er antallet af ansøgere, der får tilbudt en studieplads på et universitet, nu igen på niveau med 2019. I alt 29.166 ansøgere får natten til den 28. juli besked om, at de kan begynde deres universitetsstudier efter sommerferien.

”Vi optog rigtig mange studerende sidste år som følge af coronakrisen, hvor universiteterne og de øvrige uddannelsesinstitutioner oprettede flere pladser, og de unges muligheder for et sabbatår med arbejde og rejser var begrænsede. Jeg er glad for, at så mange unge fortsat har lyst til at uddanne sig, selvom verden er mere tilbage til normalen. Og ikke mindst er det meget glædeligt, at universiteterne kan give så mange unge et positivt svar på deres ansøgning. Vi glæder os utrolig meget til at tage imod de nye studerende og begynde et nyt studieår”, siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet og rektor på DTU.

Desværre er der også nogle ansøgere, som ikke får tilbudt en studieplads i første omgang. Den samlede andel af afviste ansøgere er steget en anelse fra 11 procent i 2020 til 12 procent i 2021 på de videregående uddannelser. Det svarer til en stigning fra 10.686 afviste personer i 2020 til 11.188 i år.

”Det er ærgerligt, at nogle ansøgere får et afslag. Jeg håber, at de ansøgere, som ikke får tilbudt en studieplads i første omgang, vil genbesøge de mange muligheder, som uddannelsesinstitutionerne tilbyder, og se på de uddannelser, hvor der er ledige pladser. Det kan være, at der er plads på den samme uddannelse i en anden by, eller på en uddannelse, som er beslægtet med den uddannelse, som var første prioritet”, lyder opfordringen fra Anders Bjarklev.

Tallene for optaget 2021 viser desuden en stigning på 10 procent i antallet af optagne kvinder på STEM-uddannelserne ift. optaget i 2019. Andelen af kvinder blandt de optagne på STEM er således vokset fra at udgøre 30 til 34 procent af optaget. Det er en udvikling, som Danske Universiteter finder særdeles positiv.

Kontakt til Danske Universiteter

Formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev
Tlf. 2076 1512

X