De unge har fortsat stor lyst til at uddanne sig

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 5. juli 2021  (i forbindelse med årets søgetal)

93.388 unge har i år søgt ind på en videregående uddannelse i 2021. Det er et mindre fald i forhold til den ekstraordinært høje søgning, som de videregående uddannelser oplevede sidste år. Søgningen er dog stadig meget høj sammenlignet med årene forinden.

Det glæder formand for Rektorkollegiet og rektor på DTU Anders Bjarklev, at de unge trods en begyndende højkonjunktur fortsat i høj grad søger mod en videregående uddannelse.

”Vi har set en øget lyst til uddanne sig i Corona-tiden, og på trods af et mindre forventeligt fald i søgningen, holder tendensen også nu, mens vi nærmer os mere normale tilstande i Danmark og verden omkring os. Det er naturligvis glædeligt,” siger Anders Bjarklev. 

Af de mange ansøgere har lidt under halvdelen søgt ind på en bacheloruddannelse på universitetet. I 2020 søgte 44.479 ind på en bachelor uddannelse. Det tal er i 2021 faldet en lille smule til 43.633.

”Det er naturligvis godt, at vi fortsat ser en høj søgning mod universiteterne. For i fremtiden har vi endnu mere brug for viden og indsigt for at kunne skabe løsningerne til morgendagens store udfordringer,” siger Anders Bjarklev.

Den lidt mindre søgning smitter naturligvis af på søgningen indenfor hovedområderne, men humanistiske uddannelser og tekniske uddannelser skiller sig alligevel ud ved en noget mindre søgning på hhv. 11 og 9 procent færre i forhold til den ekstraordinært høje søgning i 2020.

For humaniora er der også tale om et fald i forhold til 2019, hvorimod søgningen til de tekniske uddannelser i 2021 fortsat er en fremgang i forhold til tidligere år.

“Det er beklageligt, når vi oplever tilbagegang i søgningen på områder med gode beskæftigelsesmuligheder, men en del af forklaringen er nok, at søgning sidste år var ekstraordinær høj. Vi skal huske, at vi har brug for både dygtige humanister og ingeniører til fremtidens Danmark,” siger Anders Bjarklev.

 

Pressekontakt:

Kommunikationschef, Toke Kristiansen tlf. 26 39 69 04