Ny rapport sætter fokus på videnudvekslingen

 In Pressemeddelelser

Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation og teknologioverførsel (Innotech)
har netop udsendt en ny rapport, som giver et indblik i universiteternes vidensamarbejde
med det omgivende samfund.

”Rapporten tegner et tydeligt billede af det omfattende samspil, der finder sted mellem
de faglige miljøer på universiteterne og medarbejdere i den private og offentlige
sektor. Det er vigtigt, at vi får synliggjort dette samarbejde, så vi kan få en god debat
om universiteternes rolle i samfundet og den værdiskabelse, de bidrager til,”
udtaler
Søren E. Frandsen, formand for Innotech.

Den nye rapport præsenterer en række gode eksempler på universiteternes mangfoldige
aktiviteter inden for blandt andet forskningssamarbejde, netværk, entreprenørskab
og iværksætteri. Det er fælles for aktiviteterne, at der er en betydelig værdi
for både universiteter og eksterne samarbejdspartnere ved at indgå i et samspil.

Alle parter har en stor interesse i at videreudvikle og intensivere forsknings- og innovationssamarbejdet
mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder. Med rapporten har vi en god platform til at drøfte, hvordan universiteterne fortsat
kan bidrage til den danske samfundsudvikling – også som led i drøftelserne af, hvad
der kan gøres anderledes, og hvad der fremadrettet skal arbejdes mere med,”
tilføjer
Søren E. Frandsen.

Rapporten kan hentes her.

Kontaktpersoner

Formand for Innotech, Søren E. Frandsen
Tlf: 29 25 86 90
E-mail: sef@au.dk

Sekretær for Innotech, Inie Nør Madsen
Tlf: 33 36 98 08
E-mail: im@dkuni.dk