Universiteternes økonomiske nøgletal er offentliggjort

 In Pressemeddelelser

Tallene viser blandt andet vækst i antallet af forskere.

Siden 2004 har Danske Universiteter hvert år offentliggjort en række statistiske
nøgletal for universiteternes aktivitet. Formålet med nøgletallene er at øge
gennemsigtigheden i sektoren og skabe større forståelse for universiteternes
institutioner og aktiviteter. I dag bliver de økonomiske nøgletal for 2013
offentliggjort.

Formand for Rektorkollegiet, Ralf Hemmingsen, udtaler: ”Det er tydeligt, at der er
efterspørgsel efter vores nøgletal. Interessen for universiteterne og deres
opgaveløsning er større end nogensinde før, og universiteternes fælles statistiske
beredskab er med til at give omverdenen et overblik.”

De studiestatistiske nøgletal bliver offentliggjort i februar, mens de økonomiske
nøgletal bliver offentliggjort i juni måned hvert år. I 2013 var der en stigning i antallet
af forskningsårsværk på alle hovedområder, samlet på over 2 procent i forhold til
året før. Antallet forskningsårsværk er samlet set steget med over 25 procent i løbet
af de sidste fem år.

”Vi har brug for flere forskere for at kunne levere den forskning og de uddannelser,
samfundet har brug for. Vi skal levere forskning af international kvalitet på mange
forskellige områder, og det er glædeligt, at vores dygtige forskere har formået at
tiltrække forskningsmidler, så vi har kunnet få flere folk i laboratorierne”,
udtaler Ralf
Hemmingsen.

Det Statistiske Beredskab kan findes på Danske Universiteters hjemmeside:
https://dkuni.dk/Statistik/Universiteternes-statistiske-beredskab.

Kontakt til Danske Universiteter

Fuldmægtig
Peter Dalby Larsen
3336 9804
pda@dkuni.dk