Udspil om Danmarks Grundforskningsfond sætter kurs mod fortsat succes

 In Pressemeddelelser

Regeringen spillede tidligere i dag ud med en plan om at investere 3 mia. kr. i en videreførelse
af Danmarks Grundforskningsfond. Ifølge evalueringen af fonden i 2013
var der ellers udsigt til, at fondens sidste opslag ville være i 2015. Herefter ville der
alene være midler tilbage til at drive de valgte forskningscentre, uden at nye centre
kunne komme til.

”Jeg vil på vegne af Danske Universiteter gerne rose uddannelsesminister Sofie Carsten
Nielsen og regeringen for at finde nye penge til en plan om videreførelse af
Danmarks Grundforskningsfond. Med satsninger som denne viser politikerne vilje til
at satse langsigtet på forskning, der både kan holde Danmark i den internationale
elite, og som bliver til gavn for samfundet i bredeste forstand. Danske Universiteter
glæder sig derfor over planen,”
siger Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske Universiteter.

”Danmarks Grundforskningsfond har med sine store og langsigtede bevillinger til
excellente forskningscentre spillet en nøglerolle de seneste godt 20 år. Evalueringen
fra 2013 viser med al ønskelig tydelighed, at formatet har leveret excellent dansk
forskning. Fonden har dermed sat et solidt fingeraftryk på dansk forskning og har
uden tvivl medvirket til, at de danske universiteter fortsat leverer forskning af højeste
internationale kvalitet. Vi ville som land og som universiteter være ilde stedt uden
fonden,”
siger Ralf Hemmingsen.

Kontaktperson

Souschef Nikolaj Burmeister
33369820
nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk