Status quo for optaget i 2014 – reduceret optag fra 2015

 In Pressemeddelelser

Tusindvis af unge får i dag enten et tilbud om optagelse eller en
afvisning på deres ansøgning om studieplads på et af de otte universiteter.

I dag har Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort tal for årets optag på
de danske universiteter. Tallene viser, at universiteterne i 2014 optager 29.377 nye
studerende – stort set svarende til optaget i 2013. Men der er også tendenser til udvikling.
Således optager universiteterne eksempelvis flere på civil- og diplomingeniøruddannelserne.

”Det er glædeligt, at mange unge ønsker at komme ind på universiteterne. Uddannelse
er en vigtig livsinvestering. Inden for særligt det tekniske område vil vi i de kommende
år få brug for mange dygtige kandidater. Så det er også positivt, at interessen
for ingeniøruddannelserne fortsat vokser,”
siger Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske
Universiteter.

Der har i den senere tid været fokus på, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der
skal have en lang videregående uddannelse, og om der er nogle uddannelser, der skal
optage færre studerende end i dag.

”De kommende år vil universiteterne begrænse optaget på uddannelser med langvarig,
høj ledighed. Det har rektorerne indgået en aftale om. Præcis hvilke uddannelser,
der skal nedjusteres, og hvor stor justeringen skal være, er en kompleks problemstilling,
som vi arbejder på at løse inden årets udgang. Men det er vigtigt, at beslutningen
tages tæt på de faglige miljøer og i dialog med deres aftagerpaneler. Vi skal ikke
ende med firkantede statslige regler og krav, der kan gøre mere skade end gavn,”

udtaler Ralf Hemmingsen.

Kontaktperson

Souschef Nikolaj Borg Burmeister
Tlf. 33369820/24984068
Mail: nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk