Pressemeddelelse fra Danske Universiteter vedr. anbefalinger fra Reformkommissionen 

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter vedr. anbefalinger fra Reformkommissionen 

Udsendt 6. april 2022

Reformkommissionen er i dag kommet med en række anbefalinger rettet mod universitetssektoren.

Formandskabet for Danske Universiteters rektorkollegium, hhv. Anders Bjarklev, (formand og rektor på DTU) og Per Michael Johansen, (næstformand og rektor AAU) udtaler i denne forbindelse:

”Der har været snakket meget om Reformkommissionens arbejde, siden den blev nedsat, derfor glæder jeg mig også til at nærlæse anbefalingerne og tage dialogen med kommissionen. Det er altid spændende med et blik udefra på sektoren,” siger Anders Bjarklev.

Formandskabet for Danske Universiteter ser umiddelbart nogle positive takter i udspillet.

”Jeg synes, der er nogle interessante tanker i anbefalingerne herunder om at investere i efter- og videreuddannelse og udbredelsen af erhvervskandidatuddannelsen. Det vil vi meget gerne indgå i en dialog om, siger Per Michael Johansen.

Omvendt, er der også dele af anbefalingerne, som Danske Universiteters rektorkollegium er mere forbeholdne overfor.

Reformkommissionen lægger op til at en stor del af studerendes kandidatuddannelser fremover skal være 1-årige uddannelser. Det er særligt samfundsvidenskab og humaniora, der skal omlægges til kortere uddannelser.

Vi skal være varsomme i forhold til at skubbe studerende over i eksperimentelle ordninger, såsom den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse. Der er intet, der tyder på, at de studerende med en 1-årige akademisk overbygning i et meget større omfang vil blive efterspurgt af arbejdsgiverne, derfor er jeg skeptisk omkring den del af anbefalinger,” siger Anders Bjarklev.

Vi vil meget gerne indgå i yderligere dialog med arbejdsgiverne, om hvordan vores uddannelser kan blive mere relevante for dem. Indtil nu har vi ikke mødt et stort ønske om flere kortere uddannede kandidater,” siger Per Michael Johansen.

Danske Universiteters rektorkollegium ser frem til at indgå i en videre drøftelse af anbefalingerne.