Spændende talentudspil fra Ahlers

 In Pressemeddelelser

Nyt udspil om talent rummer gode initiativer, som vil give dygtige studerende flere muligheder, mener Danske Universiteter.

Regeringen vil investere 190 mio. kr. i talentforløb og andre aktiviteter for talentfulde studerende over de næste fire år. De konkrete aktiviteter skal udformes af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Formand for Rektorkollegiet, rektor Anders Bjarklev, DTU, udtaler:

”Det er et spændende initiativ, som Tommy Ahlers er kommet med. Det er en god tilgang, at man vil skabe fleksible rammer for udvikling af talenter, for det giver plads til det enkelte universitets særkende og prioriteringer.”

Danske Universiteter er glade for, at regeringen vil investere i talenter. Men samtidig understreger Anders Bjarklev, at ambitionerne harmonerer dårligt med regeringens generelle besparelser, som hvert år skærer to procent af uddannelsernes bevillinger.

´”Det er godt, at man vil gøre noget for de allerdygtigste studerende på landets uddannelser. Vi håber dog, at man vil gøre noget for alle studerende, og at politikerne vil genoverveje, om det nu er en god ide at fortsætte med de generelle besparelser på uddannelsesområdet”.

Læs om talentprogrammet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (www.ufm.dk)

KONTAKT TIL DANSKE UNIVERSITETER:
Formand for Rektorkollegiet. Rektor DTU, Anders Bjarklev, Tlf. 20 76 15 12
Direktør for Danske Universiteter Jesper Langergaard, Tlf. 93 50 72 91