Partnerskab roser ny pulje til fastholdelse af internationale studerende i Danmark

 In Pressemeddelelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort, at der afsættes en pulje på fem millioner kroner til fastholdelse af studerende med internationale baggrund, som har taget en lang videregående uddannelse i Danmark.

Den melding modtages positivt i Partnerskab for Fastholdelse af Internationale Dimittender, der består af Danske Universiteter, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd.

Formand for partnerskabet Bente Stallknecht, prorektor på Københavns Universitet, siger:

”Det er godt, at regeringen med puljen viser, at de også ønsker, at flere internationale studerende bliver i landet efter endt uddannelse. Vi håber, at prioriteringen af området er et tegn på, at vi kan arbejde sammen om konstruktive langsigtede løsninger, som sikrer, at flere internationale studerende bliver og arbejder i Danmark.”

Regeringen reducerede i 2018 antallet af engelsksprogede studiepladser på universiteterne, men med udspillet viser regeringen, at der også er politisk vilje til at sætte ind på fastholdelse, vurderer formand for partnerskabet, Bente Stallknecht.

Internationale studerende bidrager med andre perspektiver til vores uddannelser og er med til at give danske studerende indsigt og perspektiv på verden. Det har vi brug for i en globaliseret verden med høj international konkurrence.

”Internationale studerende på danske uddannelser giver erhvervslivet en bredere rekrutteringsbase inden for områder, hvor vi i dag oplever høj efterspørgsel. Det giver danske virksomheder bedre muligheder for at ansætte dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer på områder, hvor vi i dag og i fremtiden mangler både hænder og hoveder,” siger Bente Stallknecht.

De fem millioner, som regeringen nu afsætter, giver også et rygstød til de initiativer, som Partnerskabet for Fastholdelse af Internationale Studerende arbejder med, vurderer Bente Stallknecht.