Erhvervsliv og universiteter vil fastholde internationale studerende

 In Pressemeddelelser

Universiteterne og Dansk Industri vil i partnerskab med Danske Studerendes Fællesråd og Dansk Erhverv styrke fastholdelsen af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked

Internationale studerende, der tager en universitetsuddannelse i Danmark og efterfølgende finder job, er en stor gevinst for det danske samfund. Erhvervsliv, universiteter og studerende er gået sammen om at finde løsninger på, hvordan en større andel af de internationale dimittender finder fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Lige nu er omtrent hver tredje internationale kandidatuddannede i beskæftigelse i
Danmark 2 år efter endt uddannelse. Der er gode muligheder for at øge denne andel, siger Bente Merete Stallknecht, prorektor på Københavns Universitet og formand for partnerskabet:

”Vi kan, og vi skal blive bedre til at fastholde internationale studerende på det danske arbejdsmarked. For de er ikke kun værdifulde for universiteterne, de er også stor ressource for dansk erhvervsliv.”

God forretning, der skal blive endnu bedre

Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i Dansk Industri, understreger, at danske virksomheder er i en stigende global konkurrence om at tiltrække de største talenter, og at internationale stude-rende i Danmark har betydning for, hvordan virksomhederne klarer sig i det kapløb:

”Internationale studerende er en god forretning for Danmark, men den kan blive endnu bedre. Vi skal være bedre til at fastholde de internationale studerende allerede under uddannelse i Danmark, og det er her, partnerskabet kommer ind i billedet. I en tid med faldende ungdomsårgange herhjemme og mangel på arbejdskraft inden for en række områder, er de internationale dimittender en talentpool, som vi skal have det bedste ud af.”

Mads Eriksen, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv udtaler:

”Vi skal være bedre til at udnytte den ressource internationale studerende er. Med dette initiativ tager vi vores del af ansvaret for, at flere bliver efter endt uddannelse.”

Sana Mahin Doost, Forkvinde i DSF udtaler:

”Vores internationale medstuderende skaber værdi og kvalitet for vores studie- og fagmiljøer. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for, at flere får bedre muligheder for at blive i Danmark efter endt uddannelse.”

Rundbordssamtaler med minister

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers ønsker også, at flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne og har netop inviteret universiteter, erhvervsliv og forskellige organisationer til rundbordssamtaler om emnet i starten af 2019. Partnerskabet er med til at styrke grundlaget for den dialog.

Partnerskabet, der består af repræsentanter fra Danske Universiteter, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Studerendes Fællesråd, vil have særligt fokus på god praksis inden for fastholdelsesarbejdet på universiteter og i virksomhederne samt lovgivningsmæssige barrierer. Gruppen vil præsentere konkrete anbefalinger ved et arrangement på Folkemødet 2019.

Pressekontakt:

Bente Merete Stallknecht, prorektor, Københavns Universitet, tlf. 35 32 75 40
Mads Eriksen, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv, 6060 7854
Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd. Tlf. 2819 4500
Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, tlf. 5213 2312
Jesper Langergaard, Direktør for Danske Universiteter , tlf. 93 50 72 91