Gode initiativer i aftale om fleksible universitetsuddannelser

 In Pressemeddelelser

Ny aftale om fleksible universitetsuddannelser rummer gode initiativer, som vil give de studerende flere muligheder, mener Danske Universiteter.

Regeringen har i dag indgået en aftale med Folketingets øvrige partier om at skabe mere fleksible universitetsuddannelser. Danske Universiteter bifalder den større fleksibilitet i universitetsuddannelserne, som aftalen indeholder, siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet:

“Det er godt, at de studerendes retskrav nu kommer til at gælde tre år. Det giver de studerende mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af, uden de mister retten til at fortsætte på en kandidatuddannelse. Danske universiteter er også glade for, at erhvervskandidatordningen udvides, så flere studerende kan kombinere job og uddannelse, og for at hurtigstartsbonussen afskaffes, så man ikke længere belønner fart frem for faglighed.”

Ny 1-årig akademisk overbygningsuddannelse

Aftalen introducerer et nyt niveau i det danske uddannelsessystem i form af en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse på 60 ECTS, som kan tages med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og med mulighed for SU. Det er frivilligt, om det enkelte universitet ønsker at udbyde uddannelserne og på hvilke fagområder.

“Vi er glade for, at aftalen fastslår, at den 2-årige kandidatuddannelse fortsat vil være hovedvejen på universiteterne. Vi oplever generelt en efterspørgsel efter mere viden, ikke mindre, men vi går konstruktivt ind i det her, og så må vi se, om virksomhederne efterspørger denne uddannelse,” siger Anders Bjarklev.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende op til 25 af de 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. I aftalen understreges det, at de 1-årige uddannelser formentligt ikke er relevante, hvor der allerede er hurtigere veje til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. på ingeniørområdet.

Ambitioner og besparelser harmonerer dårligt

Danske Universiteter er godt tilfreds med regeringens store ambitioner på universiteternes vegne, understreger Anders Bjarklev. Men de mange ambitioner med universiteterne harmonerer dårligt med regeringens besparelser, som hvert år skærer to procent af uddannelsernes bevillinger, mener han:

“Set i lyset af de store forventninger og ambitioner regeringen har på universitetsområdet, håber vi, politikerne vil overveje, om det nu er en god ide at fortsætte besparelserne på universiteterne.”

Læs hele aftalen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kontakt til Danske Universiteter:

Formand for Rektorkollegiet. Rektor DTU, Anders Bjarklev, Tlf. 20 76 15 12
Direktør for Danske Universiteter Jesper Langergaard, Tlf. 93 50 72 91