Sprogstrategi har øje for hele fødekæden

 In Pressemeddelelser

Regeringen har præsenteret sin længe ventede sprogstrategi. Danske Universiteter mener, at regeringen med strategien udviser et vigtigt helhedssyn på sprogfagene.Strategien har fokus på hele fødekæden for fremmedsprogene: fra de første engelsk-, tysk- og fransktimer i folkeskolen, over ungdomsuddannelserne og til det videregående niveau.

Danske Universiteter mener, at det er centralt at have dette blik for sammenhængen mellem uddannelsesniveauerne for at sikre et stærkt fagligt miljø, der kan inspirere flere unge til at studere fremmedsprog. Samtidig er det afgørende, at der løbende uddannes dygtige sproglærere, så der er en bæredygtig fødekæde, der kan holde liv i fremmedsprogene nu og i fremtiden.

Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg i Danske Universiteter og rektor for Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen, roser regeringen for den tværministerielle indsats for at styrke sprogfagene:

– Det er stærkt, at regeringen melder ud, at sprog og kulturforståelse er et væsentligt grundlag for dansk indflydelse i verden, og at den lægger vægt på, at danskerne skal beherske flere og andre fremmedsprog end engelsk. Og det er vigtigt, at strategien begynder med at finansiere en samlet indsats. De nye tiltag løser bestemt ikke alle problemer, men jeg tror, at den kan blive et solidt første armtag på en lang svømmetur.

Danske Universiteter bemærker særligt, at der bliver åbnet op for, at universiteter og professionshøjskoler forsøgsvis kan nytænke og styrke samarbejdet imellem sig, og at regeringen vil etablere et nationalt center for fremmedsprog med forankring i både Øst- og Vestdanmark.

– Vi har længe ønsket at styrke sproglæreruddannelserne i det samlede uddannelses-system. For hvis vi skal løfte sprogundervisningen, skal vi også understøtte sproglæ-rernes kvalifikationer. Her kan det nationale sprogcenter med forankring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet samt friuddannelsesforsøgene være med til at skabe nye løsninger på en svær udfordring, siger Hanne Leth Andersen.

Hent pressemeddelelse som PDF

For yderligere oplysninger

Hanne Leth Andersen
Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg og rektor for Roskilde Universitet
Tlf. 27 78 28 38.

Jesper Langergaard
Direktør for Danske Universiteter
Tlf. 93 50 72 91.