Svært at se kvaliteten i nyt bevillingssystem

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 24. november 2017

Der er landet en politisk aftale om at indføre et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, som består af tre forskellige elementer; grundtilskud, aktivitetsbaseret tilskud og resultatbaseret tilskud.

Det skal først understreges, at reformen ikke ændrer på, at uddannelserne overordnet set er underfinansierede. Det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct., der medfører besparelser på ca. 3,3 mia. kr. for de otte universiteter i perioden 2016-2021, fastholdes.
Danske Universiteter mener, at der en række grundlæggende problemer ved det nye bevillingssystem. Dels indføres der dobbeltstyring i forhold til både beskæftigelse og de studerendes gennemførselstid. Dels kommer der mere politisk styring. Og endelig er det problematisk at bruge resultater af spørgeskemaer som mål for kvalitet og i tildelingen af midler.

Formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev udtaler:

Enkelt og gennemskueligt er ikke det første jeg tænker, når jeg ser det nye bevillingssystem. Systemet virker komplekst og indeholder både mere politisk styring og dobbeltstyring.
Han tilføjer;

Det er et principielt problem at bruge spørgeskemaer som mål for kvalitet og til tildeling af midler. Et krævende uddannelsesforløb får ikke nødvendigvis en god bedømmelse af de studerende, selvom de klarer sig rigtigt godt til eksamen efterfølgende. Vi er bange for at ende et sted, hvor midlerne til uddannelse er afhængigt af de studerendes tilfredshed snarere end uddannelsens egentlige kvalitet.”

Danske Universiteter foreslår, at elementet udgår af bevillingssystemet, og at kvalitetsaspektet i stedet alene indgår som del af opfølgningen på de nye strategiske rammekontrakter. Rammekontrakterne er et styringsværktøj, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen sætter en række mål for det enkelte universitet.

Hent pressemeddelelse som PDF

For yderligere oplysninger
Formand for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev, rektor DTU,

tlf. 20 76 15 12

Direktør for Danske Universiteter, Jesper Langergaard,

tlf. 93 50 72 91