Internationale universitetsstuderende er en milliardgevinst for Danmark

 In Pressemeddelelser

I den politiske debat er der ofte en tendens til at opfatte udenlandske studerende som en økonomisk byrde for det danske samfund. Dels fordi nogle af dem modtager dansk SU, og dels fordi en del vender tilbage til deres hjemland, når de har færdiggjort deres uddannelse i Danmark.

Men nu dokumenterer en ny analyse, at uddannelse af internationale studerende er en god forretning for Danmark.

Analysen, der er udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Universiteter, dokumenterer således, at den den gennemsnitlige internationale dimittend uddannet i Danmark bidrager med 779.000 kr. til det danske samfund,  når alle omkostninger til uddannelse, sundhed og sociale ydelser trukket fra.

Tallene glæder Anders Bjarklev, der er formand for Rektorkollegiet under Danske Universiteter:

“Analysen understreger, at vi på alle måder skal være glade for de udenlandske studerende. De styrker ikke kun kvaliteten på de danske universiteter, de er også guld værd for det danske arbejdsmarked.”

Beregningerne er udført for internationale dimittender, der har afsluttet en uddannelse fra et dansk universitet i perioden 2007-2011. I alt er identificeret 5.046 internationale dimittender fra danske kandidatuddannelser i perioden. Sammenlagt er de internationale dimittenders bidrag til det danske samfund i perioden 2007-2011 på knap 4 mia. kroner.

”Jeg håber, at analysen kan bidrage til, at vi fremover taler om, hvordan vi kan fastholde de udenlandske studerende fremfor, hvordan vi holder dem væk”, udtaler Anders Bjarklev.

Selvom der er forskel på, hvordan de forskellige uddannelsesretninger bidrager til samfundsøkonomien, er der en positiv bundlinje hele vejen rundt. F.eks. har internationale dimittender inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag og sundhed i gennemsnit bidraget med knap 1 mio. kr. over perioden, mens dimittender inden for samfundsfag og humaniora har bidraget med gennemsnitligt henholdsvis knap 600.000 kr. og 450.000 kr. til den danske samfundsøkonomi.

Læs hele analysen