Styrk stabiliteten i bevillingssystemet

 In Pressemeddelelser

De otte danske universiteter kommer nu med et fælles svar til regeringens udspil til et nyt
bevillingssystem for de videregående uddannelser.

Universiteterne er enige i regeringens målsætning om, at uddannelsesinstitutionerne skal fokusere på
kvalitet. Men vil regeringen udvikle uddannelseskvaliteten, skal man sørge for, at der er
stabilitet i bevillingerne. Stabilitet er helt afgørende, fastslår Danske Universiteter, der har følgende
kommentarer og forslag til regeringens udspil til et nyt bevillingssystem:

Grundtilskud på 20 procent
Budgetstabilitet er en forudsætning for uddannelseskvalitet. Uddannelserne skal have stabile
bevillinger, som universiteterne kan planlægge efter og regne med. Grundtilskuddet skal ikke være
koblet op på universiteternes rammekontrakter. Men der skal være mulighed for at regulere
grundtilskuddet, hvis der fra politisk side er et ønske om fx at øge optaget på specifikke uddannelser.

Aktivitetstilskud på 70 procent
Det er afgørende for universiteterne, at der er sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Derfor er
det fornuftigt, at det aktivitetsafhængige tilskud i udspillet fra regeringen stadig udgør en hoveddel af
den samlede bevilling.

Kvalitets- og resultattilskud på 10 procent
Danske Universiteter foreslår, at tilskud udløst af den gennemsnitlige studietid og beskæftigelse, der
fylder 10 pct. i regeringens udspil, i stedet skal udgøre 5 pct. De resterende 5 pct. kobles op på
individuelle kvalitetsmål, der indarbejdes i de strategiske rammekontrakter.

Væk med dobbeltstyring
Det er afgørende, at den samlede styring af de videregående uddannelser er enkel og gennemskuelig.
Danske Universiteter er kritiske over for dobbeltstyring, hvor universiteterne på en og samme tid skal
styre efter fx både en dimensioneringsordning og et beskæftigelsestaxameter og en fremdriftsreform.

Åbne kort
Det er afgørende for, at universiteterne kan indgå i en ligeværdig dialog med ministeriet, at vi kender
beregningsgrundlaget for den model, der er fremlagt, så vi kan validere regnestykket. Det har ikke været
muligt at få fremlagt beregningsgrundlaget for regeringens udspil.

Endelig fremgår det, hvilket ikke er med i ministeriets offentliggørelse af forslaget, at der i sammenhæng
med bevillingsreformen skal ske en omfordeling af nogle tidligere administrative effektiviseringer og puljer,
der konverteres til effektiviseringer på uddannelsesområdet. Danske Universiteter mener ikke, at
det er hensigtsmæssigt, at denne omlægning er en del af bevillingsreformen.

For yderligere oplysninger
Formand for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev, rektor DTU, tlf. 20 76 15 12

Direktør for Danske Universiteter, Jesper Langergaard, tlf. 93 50 72 91