Udspil til nyt bevillingssystem

 In Pressemeddelelser

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil til et nyt bevillingssystem.
Den nye model indeholder et aktivitetstilskud på omkring 70 procent af de
samlede uddannelsesbevillinger til institutionerne, et grundtilskud på omkring
20 procent og et kvalitets- og resultattilskud på omkring 10 procent.
Kvalitets- og resultattilskuddet fordeles på baggrund af institutionens resultat
for nyuddannedes overgang til beskæftigelse og de studerendes gennemsnitlige
studietid.

Det nye bevillingssystem skal træde i kraft fra 2019. For at lette overgangen
bliver der afsat ekstra midler til at kompensere de institutioner, hvis samlede
uddannelsestilskud vil falde med mere end 1 procent i overgangsåret.

Formand for Rektorkollegiet og rektor for DTU, Anders Bjarklev, understreger,
at der er en del ubekendte, og at der er brug for at nærstudere forslaget og at
se på konsekvenserne for hvert enkelt universitet, før man kan vurdere udspillet:

Det her vil påvirke de enkelte universiteter forskelligt. Nogle taber. Andre vinder.
Så det er svært at komme med en fælles melding. Men jeg vil gerne kvittere
for, at man forsøger at afbøde de økonomiske tab for de enkelte universiteter
i overgangen til det nye system. Det er vigtigt, at der er tid til at indstille
sig på de incitamenter, der vil være i et nyt bevillingssystem,
udtaler Anders
Bjarklev.

For universiteterne er det afgørende, at deres økonomiske råderum er forudsigeligt,
fordi universiteterne har en lang planlægningshorisont.

For Danske Universiteter har det også været et ønske, at et system skal indeholde
en sammenhæng mellem bevillinger og aktivitet, da økonomi og antallet
af studerende hænger tæt sammen. Derfor virker det fornuftigt, at aktivitetsdelen
fortsat udgør en stor del af bevillingen.

Læs om udspillet på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside.

Kontakt til Danske Universiteter

Direktør Jesper Langergaard
Tlf. 93507291
jl@dkuni.dk
www.dkuni.dk