Forskningsstrategi med potentiale

 In Pressemeddelelser

Regeringen har i dag under overskriften ”Danmark – klar til fremtiden” præsenteret en forsknings- og innovationsstrategi. Danske Universiteter mener, at regeringen med strategien viser, at man anerkender forskningens store betydning for det danske samfund.

Formand for Rektorkollegiet under Danske Universiteter og rektor for DTU, Anders Bjarklev, udtaler:

– Det er glædeligt, at regeringen bruger en bred definition af forskningens bidrag. Forskning handler om jobs og produktivitet, men også om forståelse og indsigt og ikke mindst hvordan vi former fremtiden. Og vi skal være ambitiøse hele vejen rundt.

Strategien indeholder en række større og mindre initiativer, der er konkretiseret i forskelligt omfang, herunder etablering af en nobelpagt, eftersyn af karriereveje i dansk forskning, evaluering af Innovationsfonden og enklere forskningsadministration. Det nævnes også, at der vil blive udarbejdet en ny model for fordeling af basismidler. Universiteterne håber, at de bliver repræsenteret i det ekspertudvalg, der nedsættes i den sammenhæng.

– Vi ser frem til at høre nærmere om de forskellige initiativer og drøfte dem med ministeriet. Der er potentiale i strategien, og på det overordnede plan vil jeg gerne kvittere regeringen for at tænke mere langsigtet på forskningsområdet, Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet.

Danske Universiteter bemærker, at der ikke umiddelbart er afsat flere midler i tilknytning til strategien, men håber, at regeringen fremadrettet vil løfte området også økonomisk.

Hent Pressemeddelelse som PDF

For yderligere oplysninger

Anders Bjarklev
Formand for Rektorkollegiet og rektor for DTU
Tlf. 20 76 15 12

Jesper Langergaard
Direktør for Danske Universiteter
Tlf. 93 50 72 91.