Universiteterne lever op til de politiske mål

 In Pressemeddelelser

Danske studerende bliver hurtigere færdige. Flere vælger teknik og naturvidenskab,
og nyuddannede bliver i stigende grad ansat i private virksomheder. Det er nogle af
konklusionerne i publikationen Tal om de danske universiteter 2016, der offentliggøres
i dag.

Tal om danske universiteter 2016 har til formål at give et overblik over universiteternes
vilkår, aktiviteter og resultater. Det fremgår blandt andet, at:

• andelen af unge, der vælger teknik og naturvidenskab, er stigende
• gennemførselstiden for de studerende er faldet siden 2006
• flere nyuddannede akademikere får job i det private

I det nye regeringsgrundlag og i regeringens uddannelsespolitiske pejlemærker fremhæves
netop disse områder. Direktør for Danske Universiteter Jesper Langergaard
udtaler: ”Det er naturligvis vigtigt for universiteterne at leve op til de politiske målsætninger.
Derfor er det godt at konstatere, at der er en positiv udvikling på flere af
de centrale områder, som regeringen prioriterer.”

I regeringsgrundlaget fremhæves det, at uddannelse og forskning er afgørende for
vækst og udvikling i hele samfundet. Tal om danske universiteter 2016 viser imidlertid,
at Danmarks offentlige forskningsbudget har været faldende siden 2013, og at
bevillingerne til uddannelse per studerende også falder. Jesper Langergaard efterlyser
en holdningsændring: ”Nu skal den nye uddannelses- og forskningsminister have
tid til at sætte sig ind i sagerne, men Søren Pind har allerede udtalt, at han er ”fremtidsminister”.
Derfor håber jeg også, at man fremadrettet tænker uddannelse og
forskning som en investering og ikke som en udgift.”

Danske Universiteter udgiver hvert år en publikation med de seneste tal og analyser
om universiteternes virke. Tal om de danske universiteter 2016 kan downloades her
eller den kan rekvireres på dkuni@dkuni.dk.

Yderligere oplysninger

Direktør Jesper Langergaard, telefon: 93 50 72 91, e-mail: jl@dkuni.dk
Fuldmægtig Mikkel Zeuthen, telefon: 33 36 98 12, e-mail: mz@dkuni.dk