Universiteterne skaber værdi gennem samarbejde

 In Pressemeddelelser

Universiteternes vigtigste opgave er at skabe værdi i samfundet gennem forskning,
uddannelse og eksternt samarbejde. Derfor er Danske Universiteters talsmand, rektor
Anders Bjarklev, glad for, at universiteterne fortsætter det historisk høje niveau
for det værdiskabende forskningssamarbejde med private virksomheder.

”Det er meget positivt, at vi igen i år ser så mange forskningsaftaler mellem universiteter
og private virksomheder, som er til gensidig gavn og glæde. Universiteternes
forskning og uddannelse understøttes med konkrete input og problemstillinger fra
praksis, mens virksomhederne har stor gavn af at trække på universiteternes forskningshøjde
og de studerendes innovative kompetencer,”
udtaler Anders Bjarklev.

De udmeldte besparelser på forskning og uddannelse påvirker dog universiteternes
mulighed for at indgå i eksternt forsknings- og innovationssamarbejde, og dermed
svækkes arbejdet med at understøtte den danske vækst og beskæftigelse på såvel
kort som lang sigt.

”Det kan blive vanskeligt at opretholde det flotte niveau, som vi ser i årets kommercialiseringsstatistik.
Universiteternes samarbejde med erhvervsliv og offentlige myndigheder
forudsætter, at vi sikrer fundamentet for det eksterne samarbejde – nemlig
ambitiøse investeringer i forskning og uddannelse. Det er desværre ikke det billede,
der tegner sig lige nu,”
konstaterer Anders Bjarklev.

Fakta om kommercialiseringsstatistikken:
• Styrelsen for Forskning og Innovation udgiver årligt en opgørelse over offentlige
forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel.
• Ifølge statistikken fastholder universiteterne et historisk højt niveau. I 2014
indgik universiteterne således 1.687 forskningsaftaler med private virksomheder.
Det var 249 flere end året før.
• Dertil indgik universiteterne 565 forskningsaftaler med inddragelse af private
virksomheder.

Kontakt til Danske Universiteter

Specialkonsulent Inie Nør Madsen
Telefonnummer: 33 36 98 08
E-mail: im@dkuni.dk
www.dkuni.dk