Universiteterne vil samarbejde om stærkt og visionært humaniora

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter den 9. juni 2023

Humaniora i Danmark har gennemgået store forandringer de seneste 10-15 år, bl.a. er antallet af studerende faldet markant. Danske Universiteter præsenterer nu en række anbefalinger, der skal sikre stærke og holdbare humanistiske uddannelser. 

Der er blevet meget længere mellem de studerende på humaniora. Siden 2013 er optaget på de humanistiske bacheloruddannelser faldet med næsten 50 procent, og antallet af studerende vil fremover falde yderligere, ligesom også de offentlige forskningsmidler til området bliver mindre. Udviklingen betyder, at der er brug for handling for at sikre humanioras fremtid.

Danske Universiteter fremsætter nu en række anbefalinger udarbejdet af Taskforce for fremtidens humaniora for at sikre, at humaniora fortsat kan opfylde samfundets nationale og regionale behov for humanistisk viden og arbejdskraft og bidrage til samfundets udvikling og problemløsning.

Jens Ringsmose, rektor for Syddansk Universitet og formand for Taskforce for fremtidens humaniora, siger om anbefalingerne:

”Der er nogle klare opgaver på universiteternes bord, som vi ser frem til selv at tage fat på. Taskforcens anbefalinger retter sig i høj grad mod universiteterne. Men vi har også brug for en politisk håndsrækning for at føre visionerne ud i livet og undgå, at manglen på humanistisk viden breder sig som større eller mindre vidensørkner i Danmark. Det vil få negative konsekvenser for vores land.”

Giv humaniora en politisk håndsrækning
Som en følge af anbefalingerne nedsætter Danske Universiteter et stående udvalg for humaniora, der skal styrke universiteternes samarbejde om og koordinering af de humanistiske uddannelser. Konkret igangsætter udvalget fx en række pilotprojekter om samarbejde om kursusudbud inden for moderne sprog, fx tysk og fransk, og gymnasieområdet for at sikre kombinationsmuligheder med større og mindre gymnasiefag i Vestdanmark.

Jens Ringsmose giver nogle eksempler på, hvor universiteterne har brug for politikernes hjælp:

”Der er nogle administrative regler, som spænder ben for et større samarbejde universiteterne imellem, og her kunne vi godt bruge nogle mere frie rammer, der giver mulighed for pilotforsøg. Der også brug for at se på finansiering af dele af området, særligt i forhold til fagmiljøer og uddannelser, hvor der er meget få studerende.”

Og han tilføjer:

”Humaniora er fulgt med tiden og har ændret sig både i omfang og indhold. Det har et langt stykke ad vejen været både godt og nødvendigt, men nu står humaniora et sårbart sted. Derfor er der brug for et tættere samarbejde med stor omtanke fra universiteternes side, så vi kan sikre humanioras fremtid.”

De samlede anbefalinger kan læses i denne pixiudgave af Humaniora til tiden 

Hele rapporten Humaniora til tiden kan læses her 

Notat: Udviklingen på de humanistiske uddannelser – optag, dimensionering og ledighed

Taskforce for fremtidens humaniora blev oprettet i forlængelse af den politiske aftale om regionalisering af uddannelserne, hvor optaget til de humanistiske uddannelser blev reduceret yderligere. Taskforcens opgave har været at lægge grundstenene for et styrket, samarbejdende og bæredygtigt humaniora i Danmark.

Taskforcens medlemmer er: Jens Ringsmose, rektor ved Syddansk Universitet (formand), og universiteternes fem humanistiske dekaner: Kirsten Busch Nielsen, Københavns Universitet, Johnny Laursen, Aarhus Universitet, Simon Møberg Torp, Syddansk Universitet, Ida Willig, Roskilde Universitet og Rasmus Antoft, Aalborg Universitet.

 

 

 

X