Danske Universiteters indspil til Finanslov 2014

 In Publikationer og Notater

Finansloven for 2013 skabte et godt grundlag for de kommende års arbejde med at fremme universiteternes samfundsrolle. Ikke mindst var der stor glæde blandt universiteterne over, at det blev aftalt, at basismidlerne skal fastholdes på 2012-niveau frem til 2015. Det giver ro og planlægningshorisont.

Men der er stadig problemer, som finansloven for 2014 bør fokusere på. Eksempelvis de fortsatte beskæringer af taxametrene og reduktionerne i bevillinger til forskningsråd og Højteknologifonden. Danske Universiteter finder også, at der er brug for, at man politisk sætter et ambitiøst men dog realistisk mål, at de offentlige investeringer i forskning senest i 2020 kommer op på 1,5 procent af bruttonationalproduktet. I en krisetid skal vi forberede opturen.

Læs mere her.