Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser

 In Publikationer og Notater

I 1994 indgik de danske universiteter en aftale om, at etablere et åbent marked1 for ph.d.-kurser. Aftalen betød, at ph.d.-studerende kunne deltage gratis i kurser ved andre universiteter/ fakulteter. Samtidig styrkede aftalen samarbejdet på tværs af universiteterne, og dermed undgik man unødig dublering af kurser og skabte et større markedsgrundlag for de enkelte kurser.

Læs mere her.

X