Hvor meget publicerer danske forskere?

 In Tal og fakta

I 2011 blev der i Danmark brugt godt 54 mia. kr. til forskning og udvikling, hvoraf 33 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} kom fra den offentlige sektor, og 66 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} kom fra den private sektor. Således investeres der i Danmark, hvad der svarer til 3 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} af BNP på forskning og udvikling – et investeringsniveau som placerer Danmark på en 7.plads i forhold til de øvrige OECD-lande.

Se hele faktaarket her.