Har universiteterne problemer med studietider og frafald?

 In Tal og fakta

Studiegennemførelse står højt på den politiske dagsorden. Fra politisk side vil man gerne sikre, at de nye årgange får så mange år på arbejdsmarkedet som muligt. Derved bliver det økonomiske
afkast af investeringen i uddannelse større for samfundet og for den enkelte.

Se hele faktaarket her.