Kan professionsbachelorer få en universitetsuddannelse?

 In Tal og fakta

Danske Universiteter har lavet en rundspørge med henblik på at kortlægge universiteternes udbud af master- og kandidatuddannelser med et betydeligt optag af professionsbachelorer.

Se hele faktaarket her.