Hvordan fungerer taxametersystemet?

 In Tal og fakta

De danske universitetsuddannelser er hovedsageligt finansieret af offentlige midler. 90 {2eb24fce1a2f3de96143c9540ddfa3c1b54ebbc2b7eb486cfd7b9b9b3d2a8ee1} af universiteternes uddannelsesindtægter gives via et taxametersystem, som tildeler universiteterne
midler for at føre de studerende gennem uddannelserne. Taxametermidlerne udbetales på baggrund af antal beståede eksamener opgjort i antal studenterårsværk (et studenterårsværk = 60
ECTS-points).

Se hele faktaarket her.