Hvordan er den danske forskning fordelt på hovedområder?

 In Tal og fakta

Universiteternes samlede forskningsindtægter er i perioden 2007-2012 vokset betydeligt, bl.a. som følge af Globaliseringsaftalen, der afsatte flere midler til forskning og forskeruddannelse.
Når vi taler om væksten i forskningsindtægter, rettes fokus dog ofte mod forskningsindtægternes fordeling på hovedområderne.

Se hele faktaarket her.