Hvordan finansieres forskningen?

 In Tal og fakta

Finansieringen af universiteternes forskning kan opdeles i tre kategorier: basismidler, eksterne midler til forskning og midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Se hele faktaarket her.