Hvor mange universitetsstuderende kommer til udlandet under studiet?

 In Tal og fakta

I en stadig mere globaliseret verden er internationalisering af uddannelserne blevet en vigtig del af universiteternes kerneopgaver. De danske studerende skal gerne få internationale erfaringer
og kontakter i løbet af deres uddannelse, der efterfølgende kan bruges på det danske arbejdsmarked. Et godt internationalt miljø på de danske universiteter giver i stor udstrækning danske
studerende en adgangsbillet til et mere internationalt udsyn, eksempelvis via stærke forsknings- og studiemiljøer, der kan tiltrække udenlandske forskere og studerende. Men der er også fokus på, at danske studerende rejser ud på et studieophold i løbet af deres uddannelse, fx i form af meriterende udvekslings- eller praktikophold.

Se hele faktaarket her.