Investerer Danmark nok i forskning?

 In Tal og fakta

I 2006 blev der indgået en politisk aftale om at satse mere på forskning. Her blev der afsat midler til at øge de offentlige danske forskningsinvesteringer til mindst 1 pct. af BNP fra og med 2010.

Se hele faktaarket her.