Hvad er status for universiteternes teknologioverførsel?

 In Tal og fakta

Forskerpatentloven fra 1999 ændrede rammerne for kommercialisering af universiteternes forskningsresultater. Med loven fik universiteterne mulighed for at overtage rettighederne til de  ansattes forskningsresultater. Formålet var at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse.

Se hele faktaarket her.

X