Bredt forlig er godt for forskningen

 In Uncategorized @da

Regeringen indgik den 30. oktober 2014 et meget bredt forlig om anvendelsen af reserven til forskning. Danske Universiteter finder, at det er udtryk for godt politisk håndværk fra alle parter, at der på denne vis skabes et fundament under forskningen, som forhåbentlig kan række videre de kommende år.

Danske Universiteter har argumenteret for, at hovedparten af reserven til forskning bør anvendes til at fylde huller i forskningsrådssystemet. Det er der blevet lyttet til, idet Danmarks Innovationsfond og Det Frie Forskningsråd har fået midler til at kunne fortsætte aktiviteterne på stort set samme niveau som i 2014,” siger Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske Universiteter og fortsætter:

I en tid med fortsat pres på den statslige kasse er det flot med denne vilje til at sikre stabile forskningsbevillinger. Men vi håber naturligvis, at der i de kommende år bliver mulighed for at hæve ambitionsniveauet – til gavn for fremtidens vækst og beskæftigelse.

Kontaktperson

Souschef Nikolaj Borg Burmeister
Telefon: 24 98 40 68
nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk