Viden skaber indsigt

Universiteterne står for refleksion og kritisk tænkning, deler ny viden til samfundet og fremmer grundlaget for en oplyst debat

Universiteterne ejer ikke sandheden, men vi søger den konstant. Den viden, der kommer fra universiteterne er udvundet af uvildig forskning uafhængig af politiske og økonomiske agendaer, og har som sit fineste formål at gøre os klogere.

Universiteterne står for refleksion og kritisk tænkning, og formidler forskning, så det kommer hele samfundet til gavn, og hjælper mennesker til at deltage i en foranderlig verden.

“En af universiteternes vigtigste opgaver er at bidrage til et oplyst samfund ved at fremme engagement, refleksion og kritisk tænkning – og dermed til at skabe den sociale sammenhængskraft, der kendetegner Danmark,” Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.

Eksempler:

  • Hver dag, året rundt bidrager forskere fra universiteterne med ekspertkommentarer, analyser og fakta i medierne, som kvalificerer den offentlige debat og demokrati, Det gør de i gennemsnit 275 gange om dagen. Tal for Danske Universiteter af Retriever. 
  • Danske forskere udtaler sig over 100.000 gange om året i medierne og skaber grundlaget for en oplyst samfund. Tal for Danske Universiteter af Retriever. 
  • Forskere fra de danske universiteter rådgiver og kvalificerer beslutninger i råd, nævn, udvalg, bestyrelser rundt om i hele landet. Dermed bidrager de med deres ekspertise og skaber et samfund som hviler på oplyste beslutninger. Kilde: Danske Universiteters udpegninger til råd og nævn.
  • Over 1100 videnskabelige medarbejdere på landets mange museer med baggrund fra universiteterne, giver hver dag danskerne vigtig viden om vores fælles kultur, historie og baggrund. Tal om danske Museer 2013- 2017 
  • De økonomiske vismænd ledes af universitetsprofessorer, der, som uvildige økonomisk-politisk rådgivere giver et bredere grundlag for offentligheden til at tage stilling til økonomi og politik. Kilde: De Økonomiske Råd