Danske Universiteters bemærkninger til Uddannelseszoom

 In Analyser og notater

Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved at etablere et nyt digitalt værktøj, Uddannelseszoom, som skal skabe større gennemsigtighed om de videregående uddannelser. Danske Universiteter har i den forbindelse sendt et brev med en række bemærkninger til værktøjet til ministeriet. Anden fase af Uddannelseszoom er blandt andet en national dimittendundersøgelse, om hvilken Danske Universiteter har fremsendt et andet brev til ministeriet.

X