Notat: Uvished om fortsættelsen af taxameterløftet fra 2023

 In Analyser og notater

Link til notatet i pdf-format her

Universiteterne har siden 2010 modtaget et taxameterløft på uddannelserne indplaceret på takst 1. Dvs. en ekstra finansiering til primært humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Taxameterløftet blev indført, da en gennemgang af uddannelsesfinansieringen foretaget af McKinsey i 2009 viste, at uddannelserne var underfinansierede.

Taxameterløftet har været på 5.000 kr. (2010-priser) pr. studenterårsværk, men bortfalder ifølge regeringens finanslovsforslag i 2023. Dermed står seks ud af otte universiteter til at miste en væsentlig del af uddannelsesfinansieringen til de nævnte fag.

Samlet set står universiteterne til at undvære mere end 280 mio. kr. hvert år fra 2023, hvis ikke takstforhøjelsen fortsætter.

Tabellen nedenfor viser ændringen i mio. kr. for de seks berørte universiteter såfremt taxameterløftet ikke fortsætter.  Beregningen er baseret på universiteternes forventede produktion af studenterårsværk på takst 1 i Finanslovsforslaget for 2022 ganget med 5.000 kr.

Den manglende fortsættelse af taxameterløftet kan ses i udviklingen af enhedsbevilling pr. STÅ. Den nedenstående figur er taget fra finanslovsforslaget for 2022 og suppleret med egne beregninger.

Knækket i 2022 til 2023 vil kun blive afbødet såfremt taxameterløftet vil blive videreført.

 

Eksempler på uddannelser på takst 1 og bestand i 2020

Eksemplerne nedenfor er et udpluk af de 138 heltidsuddannelser der er i takstgruppe 1.

Samfundsvidenskabelige Uddannelser:

 • Jura – 4.143 bachelorstuderende og 3.118 kandidatstuderende
 • Psykologi – 2.337 bachelorstuderende og 1.838 kandidatstuderende
 • Økonomi – 1.915 bachelorstuderende og 1.232 kandidatstuderende
 • Statskundskab – 1.949 bachelorstuderende og 1.276 kandidatstuderende
 • HA-uddannelser – 13.445 bachelorstuderende på alle HA-uddannelser
 • merc.aud (revisorkandidat) 1.657 kandidatstuderende
 • Sociologi – 738 bachelorstuderende og 318 kandidatstuderende

Humanistiske uddannelser:

 • Teologi – 551 bachelorstuderende og 179 kandidatstuderende
 • Historie – 1.088 bachelorstuderende og 607 kandidatstuderende
 • Engelsk – 1.042 bachelorstuderende og 482 kandidatstuderende
 • Fransk – 124 bachelorstuderende og 37 kandidatstuderende
 • Tysk – 207 bachelorstuderende og 64 kandidatstuderende
 • Litteraturvidenskab – 307 bachelorstuderende og 145 kandidatstuderende
 • Retorik – 136 bachelorstuderende og 157 kandidatstuderende
 • Dansk – 808 bachelorstuderende og 375 kandidatstuderende

NB. Et studenterårsværk (også kaldet STÅ) er et fuldt års beståede eksamener, dvs. 60 ECTS point.