Kortlægning af overgange mellem videregående uddannelser

 In Analyser og notater, Publikationer og Notater

Der er mange veje gennem uddannelsessystemet. Det viser en ny oversigt over, hvor mange erhvervsakademiuddannede der læser videre til en bacheloruddannelse og professionsbacheloruddannede, der fortsætter på en kandidatuddannelse.

Kortlægningen viser, at 14.740 erhvervsakademiuddannede læste videre på en professionsbacheloruddannelse, og at 10.905 professionsbacheloruddannede læste videre på en kandidatuddannelse i perioden 2017-2020.

Oversigten beskriver også forskellige muligheder for at bruge sin uddannelse som adgangsgrundlag til at blive optaget på en ny uddannelse. En læreruddannelse kan fx være adgangsgrundlag til 26 kandidatuddannelser.

Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maritime Uddannelser og Danske Universiteter har udarbejdet oversigten for at skabe et fælles vidensgrundlag for arbejdet med sammenhæng og fleksibilitet på tværs af videregående uddannelser. Det er ikke et succeskriterium i sig selv, at mange læser videre. Men det er vigtigt, at unge ikke fravælger uddannelser, fordi de er bekymrede for at lukke døre for eventuelle fremtidige uddannelsesmuligheder.

Som videregående uddannelsessektorer har vi forskellige uddannelsesprofiler, og vi supplerer hinanden. I den politiske og samfundsmæssige debat om ændringer i uddannelsessystemet, er det vigtigt at have et helhedsblik på de samlede videregående uddannelser, herunder på overgange mellem uddannelserne – det helhedsblik vil vi gerne bidrage til med denne kortlægning.

Læs kortlægningen ved at klikke på billedet.

Bilag til Kortlægning af overgange mellem videregående uddannelser.

Bemærk at bilag 1-4 er data-ark i ubearbejdet form.

Danske Universiteter kan kontaktes for yderligere information om datagrundlag: dkuni@dkuni.dk.