Danske Universiteter om færre unge: Sådan sikrer vi arbejdskraft til alle sektorer

 In Debatindlæg

Debatindlæg bragt i Altinget 8. september 2022

Af Brian Bech Nielsen og Nikolaj Malchow-Møller, hhv. formand og næstformand for Danske Universiteter.

Byggepladserne efterspørger flere faglærte. Virksomhederne efterspørger flere it-eksperter og ingeniører. Skolerne flere lærere. Sygehusene mangler læger og sygeplejersker, og børnehaverne pædagoger. Hele vejen rundt efterspørges mere veluddannet arbejdskraft.

Danmark er på vej ind i en tid med faldende ungdomsårgange. Der er kamp om de unge, og den offentlige debat kører for fulde omdrejninger. Der er mange forslag til løsninger, som ofte er præget af, at man ser på enkeltdele frem for helheden og de komplekse gensidige afhængigheder, den byder på. Skær ned der, flyt de unge til en anden uddannelse, og spar nogle penge på den uddannelse, og giv dem til en anden. Sådan lyder meldingerne fra forskellige sider.

Men der er ikke enkle løsninger på komplekse sammenvævede problemer, og Danmark har ikke råd til politiske snuptagsløsninger, der i bedste fald delvist tackler ét problem, men samtidig skaber problemer andre steder.

Vi må ikke gå på kompromis

Vi anerkender fuldt ud, at arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren står over for markante udfordringer. På universiteterne er vi derfor parate til at påtage os vores samfundsansvar og udvikle holdbare løsninger i tæt samarbejde med de andre videregående uddannelsesinstitutioner, ministeriet og politikere.

Vi er også parate til i denne kreds at diskutere løsninger, der kan udfordre os selv eller de andre videregående uddannelsesinstitutioner. Men vores samfundsansvar indebærer også, at vi i lighed med vores samarbejdspartnere ikke må gå på kompromis med kvaliteten og dybden af vores uddannelser og de kompetencer, vi leverer til det danske arbejdsmarked. Det er velkvalificeret arbejdskraft på internationalt konkurrencedygtigt niveau, som er selve grundlaget for vores velstand og velfærd.

Næsten 60 procent af de nyuddannede fra universiteterne får i dag job i den private sektor, og andelen er stigende. Alle danske universiteter har et tæt samspil med både erhvervsliv og offentlige institutioner. Og ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets rapport fra 2018 ligger det samfundsøkonomiske afkast for en kandidat fra universiteterne med 4 mio. kr. i toppen. Kandidaterne skaber vækst og udvikling i virksomheder og offentlige institutioner, øger innovation og bidrager til bæredygtige løsninger, som kommer os alle til gode og gør Danmark velstående.

Vi deler samfundsansvaret

Men vi er selvfølgelig åbne for at videreudvikle vores sektor og sætte ind, hvor der er behov for forbedringer. Vi kan med sikkerhed styrke samarbejdet med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner om bedre overgange og broer mellem forskellige typer af uddannelser. Der bliver også brug for øget fokus på livslang læring, så alle får mulighed for løbende at videreudvikle deres kompetencer.

Med knapheden på danske uddannelsessøgende er det oplagt også at se uden for Danmarks grænser. Det giver en stor gevinst, når vi kan uddanne dygtige udenlandske unge på vores universiteter, som efterfølgende får job i Danmark.

Ingen af os i uddannelsessektoren kan vende ryggen til udfordringerne, og vi deler samfundsansvaret for at finde løsninger. Tiden er kommet til, at vi på tværs af de videregående uddannelser og med ministeriet og politikerne fokuserer på samarbejde, finder de rette balancer og sikrer den nødvendige veluddannede arbejdskraft. Universiteterne er klar til at sætte sig ved bordet og samarbejde om løsninger til landets bedste.

X