Lad de studerende vende tilbage til de fysiske fællesskaber

 In Debatindlæg

Af Anders Bjarklev, formand for rektorkollegiet og rektor på DTU. Bragt af Altinget 8. marts 2021

Velviljen er stor, når det handler om at hjælpe uddannelsesinstitutionerne under nedlukningen. Politikerne er fuldstændig klar over, hvor meget de nuværende restriktioner slider på de studerende. Det oplevede jeg senest på et møde fredag med uddannelses- og forskningsministeren og partiernes forskningsordførere. Det var også tydeligt et par dage forinden, da der blev indgået en bred aftale om corona-hjælp til de studerende på de videregående uddannelser.

Vi er glade for opbakningen og værdsætter, at der er politisk fokus på at give uddannelsesinstitutionerne en håndsrækning til at lave tiltag målrettet de studerende. Den allerbedste hjælp vil dog være, hvis de studerende kunne komme tilbage til universiteterne.

Modløsheden er nemlig for alvor ved at brede sig hos de studerende. Der er mange, der føler sig ensomme, og glæden ved at uddanne sig er stærkt faldende. Det er bekymrende, for det er en forudsætning for at lære, at man har det godt, og at det sociale på uddannelsen og studielivet fungerer.

Derfor er budskabet fra universiteterne klart. Lad os komme i gang med at få de studerende tilbage. Lad os tænke i muligheder frem for begrænsninger. Universiteterne foreslår derfor en prioriteret plan for genåbning for de studerende:

  1. Kontrolleret tilstedeværelse på campus

Lad os starte med at gøre det muligt for de studerende at mødes på universitetet i læse- og projektgrupper og give dem mulighed for at vende tilbage til læsesalene. Det ville give de studerende mulighed for at mødes, og det ville give universiteterne mulighed for at tage en større del af ansvaret på sig. De forskere, som ikke tidligere har fået adgang til campus, skal også have mulighed for at komme tilbage.

  1. Øget tilstedeværelse på campus og holdundervisning

Næste skridt skal være at give lov til aktiviteter på campus for mindre forsamlinger. Det vil sige, at der skal være adgang for holdundervisning, faglige arrangementer og afholdelse af møder i store lokaler, hvor det er muligt at overholde det gældende afstandskrav. Og så skal faglig vejledning også tilbage på campus.

  1. Trinnet før fuld genåbning

Inden fuld genåbning skal holdundervisning og forelæsninger i større hold tilbage, og de større samlingsområder på campus skal åbnes.

Det er klart, at en genåbning skal være forsvarlig, og at det skal ske med alt respekt for sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er vi helt indforståede med. Vi har på universiteterne tidligere vist, at vi kan håndtere ansvaret og få de studerende tilbage på campus med meget få smitteudbrud til følge.

Endelig er det ikke kun for de studerendes egen skyld, at de skal tilbage. For universitetsstuderende spiller en nøglerolle i fremtidens løsninger, for velfærden og ikke mindst i opgaven med at rejse Danmark efter Corona. Lad os gøre alt, hvad vi kan, for at få de studerende fysisk tilbage til de faglige fællesskaber. En genåbning for de studerende er det eneste, der reelt vil gøre en forskel på nuværende tidspunkt.