Stop Groundhog Day på universiteterne

 In Debatindlæg

Debatindlæg af Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter.

Bragt af Altinget 18/11/2021 

 

Ligesom hovedpersonen i den klassiske amerikanske film Groundhog Day (som på dansk fik titlen En ny dag truer) vågner op til den samme dag hver dag, er universiteterne fanget i en tidssløjfe, der foreløbig har varet i 11 år.

Tilbage i 2010 besluttede man fra politisk hold at hæve taxameteret til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser med 5.000 kroner. Det gjorde man, fordi en ekstern rapport havde påvist, at disse uddannelser var underfinansierede i forhold til andre uddannelser.

Taxameterløftet, som det kaldes, er midlertidigt, og derfor har den samme scene udspillet sig igen og igen ved diverse finanslovsforhandlinger. Taxameterløftet er ved at løbe ud, organisationer, erhvervsliv og universiteter protesterer, politikerne tøver, men ender alligevel med at forlænge taxameterløftet igen, igen og igen.

Et stop af taxameterløftet vil ramme de studerende
Groundhog Day er en komedie, men den evige gentagelse og usikkerhed omkring uddannelsernes økonomi er ikke morsom for hverken universiteterne eller de studerende. Taxameterløftet blev indført for at sikre flere timer, mere undervisning per studerende og bedre forskerdækning i undervisningen. Det lykkedes. En evaluering har vist, at de uddannelser, som tidligere havde problemer med få undervisningstimer, er gået frem.

Hvis man stopper taxameterløftet, vil sparekniven ramme studerende, som er på vej mod titler som eksempelvis økonom og jurist. Det vil ramme studerende, som uddanner sig til jobs i dansk erhvervsliv inden for handel og sprog. Og det vil ramme uddannelser, som klæder kandidater på til at give danskerne indsigt i kultur og historie.

En ny finanslov truer
Det midlertidige taxameterløft har løbet i 11 år, og nu er vi der igen. En ny finanslov truer. Det ville være forfriskende, hvis man denne gang blev enige om at hæve taxameteret til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser til et niveau, vi kan være bekendt, og som giver universiteterne mulighed for at give de studerende de færdigheder og den uddannelse, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Filmen Groundhog Day ender godt. Hovedpersonen lærer af sine fejl, bliver klogere og kommer ud af tidssløjfen. Er det ikke tiden nu til, at politikerne vågner op og sikrer universiteterne og de studerende en vedvarende forbedring af økonomien i stedet for et midlertidigt løft, så hele scenen ikke skal spilles om igen næste år.