Viden og uddannelse er fundamentet for rigdom og grøn omstilling

 In Debatindlæg

Bragt af Altinget 24 August 2021 

Af: Anders Bjarklev og Per Michael Johansen, hhv. formand for rektorkollegiet og rektor, DTU, og næstformand for rektorkollegiet og rektor, AAU

I dag afholder statsminister Mette Frederiksen en stor konference i Fredericia om fremtidens Danmark.

Målet er sat. Danmark skal være rigere, grønnere og dygtigere. Det er gode ambitioner. Og vi er glade for, at statsministeren har inviteret de danske universiteter med til konferencen.

Universitetsrektorerne deltager naturligvis, og vi er ikke kun kommet for at drikke kaffe. Vi er med, fordi vi mener, at universiteterne i høj grad kan bidrage til at indfri regeringens ambitioner.

Dygtighed er fundamentet
Rigere, grønnere og dygtigere. Egentlig kunne man nøjes med dygtigere. For det er dygtighed eller rettere gode uddannelser og fremragende forskning, som er forudsætningen for, at Danmark bliver både rigere og grønnere.

Viden er fundamentet for, at Danmark har udviklet sig til et velstående, konkurrencedygtigt og demokratisk samfund, som vi kender det i dag, og det er forudsætningen for at skabe en god fremtid.

Det seneste halvandet år med Covid-19 har vist, hvor vigtigt det er at have forskning og uddannelse. En veluddannet befolkning, ny viden, kloge hoveder og hænder har hjulpet os gennem pandemien, og det er samme medicin, der skal genoprette og udvikle Danmark.

Viden efterspørges i alle erhvervssektorer, lige fra familielandbruget til robotvirksomheden. I dag er det adgangen til den nyeste viden og veluddannet arbejdskraft, der afgør virksomheders, sektorers – ja hele nationers økonomiske skæbne.

At der er adgang til at udvikle produkter med den nyeste teknologi, og om der er adgang til de nyeste ideer, afgør om produktionshallerne summer, og ordrebogen er fuld.

Vi kan se, at når vi har investeret målrettet i viden og uddannelse, så får vi investeringerne mange gange tilbage igen. Viden øger produktiviteten. Viden skaber jobs både til lagermedarbejderen, industriteknikeren såvel som den højtuddannede specialist.

I dag er der eksempelvis 47.000 ansatte i de forskningstunge danske medicinalvirksomheder. Men hele 40 procent af dem er faglærte eller ufaglærte. Investeringer i uddannelse og forskning kommer alle til gavn.

Hæv ambitionsniveauet
Danmark er allerede grønt i international sammenligning, men vi kan gøre meget mere. Dansk vindteknologi, der blev udviklet med nationale forskningsindsatser allerede fra 1970erne, har om noget skabt håb om, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen med et stadig varmere klima på jorden. Samtidig har det skabt velstand og arbejdspladser.

Regeringens mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem til 2030 kan heller ikke nås uden at investere i forskning og udvikling. Det er ny viden og forskning, der skal finde løsninger på, hvordan vi kan lagre energi på den smarteste måde.

Det er forskere, der skal finde ud af, hvordan vi kan fange og indkapsle CO2. Det er videnskaben, der skal betræde nyt land og finde løsninger, vi i dag ikke har nogen anelse om findes, men som kan blive afgørende i kampen mod klimaforandringer.

Danmark har i mange år haft et ambitionsniveau om at bruge én procent af BNP til forskning, men vi ser nu resten af verden sigte højere. Samtidig har vi i en lang årrække oplevet besparelse på uddannelser. Vi skal huske, at vi har skabt nutiden med højere ambitioner end vores omverden om at være i front med viden.

Hvis de mange unge, der i disse dage begynder på landets uddannelser, skal have muligheden for at skabe en endnu bedre fremtid, så skylder vi at hjælpe dem med at blive klogere og dygtigere.

Vi skal hæve ambitionsniveauet både på uddannelsesområdet og for forskningen, så ny viden og ideer kan blive omsat til nye teknologier, produkter og ydelser, og skabe værdi for os alle.

Viden og uddannelse er fundamentet for et dygtigere Danmark. Og det er igen forudsætningen for, at vi bliver rigere og grønnere. Derfor vil vi forsøge at fange statsministeren i kaffepausen ved konferencen i Fredericia og forklare vores pointe; viden skaber fremtidens Danmark, ligesom det har skabt det Danmark, vi har i dag.