Rektorer byder Jesper Petersen velkommen

 In Debatindlæg

Bragt af Altinget 19 august 2021 

Anders Bjarklev og Per Michael Johansen, hhv. formand for rektorkollegiet og rektor, DTU, og næstformand for rektorkollegiet og rektor, AAU

 

Kære Jesper Petersen, tillykke med udnævnelsen! Velkommen til uddannelses- og forskningsområdet og velkommen til den vigtigste ministergerning i kongeriget.

For det er viden, der skaber Danmark. Og dit job er at skabe muligheder for kommende generationer. Dit job er at skabe de rammer, der gør det muligt for universiteterne at uddanne højtkvalificeret arbejdskraft, at skabe større indsigt i vores verden og bidrage til velstand, velfærd og bedre liv for alle.

Det er store ord, men du har fået plads i hjørnekontoret for fremtiden. Heldigvis har du medvind fra starten med et godt skub i ryggen fra statsministeren.

Da du blev præsenteret som ny minister foran Amalienborg, lancerede statsministeren ved den korte presseseance nemlig et nyt mål: “Danmark skal have verdens bedst uddannede befolkning.”

Det er en stærk målsætning, som vi kun kan nå med høje ambitioner. Det kræver flere investeringer i uddannelse på alle niveauer. Det kræver, at vi løfter de unge, som ikke får en uddannelse i dag. Men det kræver også, at vi fastholder stærke universitetsuddannelser for dem, der har evnerne til en lang videregående uddannelse.

Det stiller store krav til dig som minister at indfri de ambitioner – ikke mindst i armlægningen om finansloven. Men med statsministeren bag dig og din fortid som finansordfører tror vi, at du har gode muligheder for at komme i mål.

Investering i viden sikrer fremtiden

På universiteterne er det forskere, der underviser, så de studerende får den nyeste viden med i undervisningen. Derfor er forudsætningen for gode uddannelser også velfungerende rammer for forskningen.

Samtidig er forskning også forudsætningen for, at vi finder nye løsninger på lokale og globale samfundsudfordringer, herunder ikke mindst en bæredygtig udvikling. Forskningen kan radikalt ændre mulighederne i fremtiden, for den enkelte, for virksomheder og for den offentlige sektor.

Ny viden er Danmarks stærkeste konkurrenceparameter. Desværre er vi ikke længere et foregangsland, når det kommer til målsætninger for investeringer i forskning og innovation. Det håber vi, at du vil ændre.

Der er en bunke af større og mindre sager på dit skrivebord. Fra den problematiske reduktion af frie forskningsmidler til den mærkværdige modregning af danske forskeres EU hjemtag. Og den svære balancegang med at sikre uddannelser i hele landet uden at stække unges muligheder og sænke kvaliteten på eksisterende udbud.

Vi vil frede dig lidt de første par uger og her blot understrege det helt overordnede.

Kære Jesper Petersen, kære minister. Du har en nøgleposition. Du skal sørge for, at befolkningen i Danmark har de bedste muligheder for at skabe en bedre fremtid. Og det skabes ikke mindst gennem uddannelse og forskning. Velkommen til. Vi glæder os til samarbejdet.