DI og Danske Universiteter: Inddrag os i udviklingen af Danmark

 In Debatindlæg

Dansk Industri og Danske Universiteter: Inddrag os i udviklingen af Danmark

Mette Fjord Sørensen. Underdirektør og chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri. Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter og rektor på DTU

Bragt i Altinget 3. Juni 2021

Dansk Industri og Danske Universiteter forstår og anerkender regeringens intention om et Danmark i balance. Det er vigtigt, at der er gode uddannelsesmuligheder og adgang til kompetent arbejdskraft i hele landet. Men vi er uenige i metoden og vi er bekymrede for løsningen.

Regeringens udspil ”Tættere på” er desværre langtfra skiven. Gode, bæredygtige løsninger skabes i fællesskab, men her har hverken universiteterne eller erhvervslivet været inddraget i processen. Det har skabt et udspil i ubalance. Vi tror ikke på, at lokale og regionale udfordringer kan løses med en central og lukket beslutningsproces uden inddragelse af de relevante parter.

Regeringen vil med udspillet sætte et loft på optaget i de store byer, således, at optaget fra 2022 skal reduceres med op til 10 pct. Universiteterne skal udflytte uddannelser og dermed studerende ud af København, Aarhus, Odense, Ålborg og Roskilde.

Det er en stor plan, som man kører igennem en politisk turboproces. Men der er brug for at analysere og drøfte, hvad behovet og efterspørgslen er, hvor den er, og hvilke muligheder der er for at tilbyde gode uddannelser til gavn for erhvervslivet i hele Danmark. Bag det nuværende udspil er der ikke udarbejdet de fornødne analyser og beregninger, og relevante parter har ikke været inddraget eller hørt. Derfor bærer udspillet præg af en masse faldgruber.

På universiteterne hænger uddannelse og forskning sammen, og mødet på tværs af videnområder styrker både forskningen og læringen. Ved en flytning er der risiko for, at man spolerer årtiers forskning, sammenhængende studiemiljøer og tværfaglighed. Samtidig vil det også blive sværere for studerende, som kombinerer uddannelse med hovedfag og bifag, hvis de to uddannelsesudbud ligger langt fra hinanden.

Det har vist sig, at være en udfordring at få unge til at søge uddannelser uden for de større byer. Dertil kommer, at der ingen garanti er, for at de unge vil blive i lokalområdet efter uddannelse, særligt hvis ikke der er gode muligheder for beskæftigelse.

De danske virksomheder efterspørger veluddannet arbejdskraft, og ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling bliver behovet for både faglærte og højtuddannede, som fx har stærke tekniske og digitale kompetencer, endnu større. Der er behov for, at udbud og nye muligheder skabes i et tæt partnerskab med erhvervslivet, og at vi fortsat sikrer, at der uddannes kandidater, som også kan understøtte udviklingen af den grønne omstilling og bidrage til Danmarks udvikling.

Der er store økonomiske udfordringer i udspillet. Udflytninger giver ”smådriftsbagdele”. Mens samlede udbud giver god udnyttelse af fysiske faciliteter som undervisningslokaler og laboratorier vil små decentrale udbud være forholdsvis dyrere. Med den foreslåede finansiering vil det flere steder være billigere for den enkelte institution at lukke ned for pladsen end at udflytte den. Men det bliver dyrere for Danmark.

Betyder det at der ikke er nogle løsninger? Nej. Der kan etableres gode uddannelser og forskningsmiljøer uden for de store byer. Det kræver bare mange ressourcer og stor omtanke. Der er ikke et hurtigt fix, og vi kan ikke løse udfordringerne med snuptagsløsninger. Hvis vi ikke gør det her med omtanke, er der stor risiko for, at vi om nogle får år står med tomme undervisningslokaler rundt omkring i Danmark og virksomheder, der ikke kan få den arbejdskraft de efterspørger.

Vores forslag er, at regeringen nedsætter et stærkt partnerskab med repræsentanter fra erhvervslivet, universiteterne og kommunerne. Vi skal overveje alle muligheder. Måske findes der også løsninger, hvor vi ikke nødvendigvis skal flytte rundt på bygninger, men kan nøjes med at flytte viden. Vi skal tage opgaven seriøst og tænke os om. Vi er overbeviste om, at man også fra politisk side ønske en holdbar løsning til gavn for hele Danmark. Ved at analysere og forstå behovene lokalt og regionalt. Ved at kende de muligheder, der er for at dække de behov, der er i hele Danmark. Ved at inddrage relevante parter.

 

X