Viden viser vejen ud af krisen

 In Debatindlæg

Debatindlæg bragt i Børsen 25. Marts 2021.  

Af Anders Bjarklev og Per Michael Johansen hhv. formand og næstformand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter

Det er endnu for tidligt at opgøre konsekvenserne af covid-19 pandemien – både for økonomien og for samfundet bredere set. Men der er ingen tvivl om, at det seneste år har sat både dansk og international økonomi under pres.

Derfor er der fra politisk side stort fokus på, hvordan man kan genoprette økonomi og arbejdspladser post-corona. I EU har man etableret en historisk stor genopretningsfacilitet på 750 mia. Euro, som skal genoprette de europæiske økonomier. Danmark kan på den konto forvente at modtage omkring 11 mia. kr.

Netop i disse dage sidder man i Finansministeriet og arbejder på den danske genopretningsplan, som skal godkendes af EU-Kommissionen. Der er ikke frit valg ift. hvordan Danmark kan anvende midlerne. Kommissionen har sat fokus på den grønne og den digitale omstilling og har samtidig lagt vægt på, at initiativerne også skal gavne de kommende generationer.

I Danske Universiteter mener vi, at Danmark bør sigte højere end genopretning. Vi bør satse på nye ideer, muligheder og løsninger, som stiller samfundet bedre end tiden før corona. Pandemien skal være afsæt for et mere intelligent, bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund frem for en ærgerlig regning til børneværelset.

Derfor bør forskning og uddannelse være et gennemgående tema i den danske genopretningsplan. Vi skal øge antallet af forsknings- og innovationsaktive virksomheder. Vi skal fremtidssikre de små- og mellemstore virksomheder og styrke ansættelsen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse. For vi ved, at investeringer i forskning, innovation og højtuddannede medarbejdere gavner virksomhedernes bundlinje og skaber nye arbejdspladser.

Samtidig ved vi, at vi ikke kommer i mål med den grønne omstilling uden et stærkt fokus på forskning, uddannelse og opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. Det samme gælder, når vi taler digitalisering, sundhed og omstilling af landbruget.

Viden skaber Danmark – også efter corona – og vi bidrager meget gerne til det videre arbejde med genopretning og udvikling af det danske samfund.

 

Faktaboks:   Indspillet kan opsummeres i de følgende ni hovedpunkter:

1.     Risikovillige investeringer i forskning og udvikling

2.     Støtte til iværksætteri på universitetsuddannelserne

3.     Match og innovationsprojekter mellem dimittender og SMV’er

4.     Viden i centrum på den grønne omstilling

5.     Rådgivning og samarbejde med den offentlige og private sektor

6.     Investeringer i forskningsinfrastruktur og testfaciliteter

7.     Tilskud til målrettede eftervidereuddannelsesaktiviteter

8.     Fokus på forskning og uddannelse i den digitale omstilling

9.     Udviklingen af nye, innovative forretningsområder

Danske Universiteter har udarbejdet og oversendt et indspil til Finansministeriet vedr. udarbejdelsen af den danske genopretningsplan i tilknytning til EU’s genopretningsfacilitet (NextGenerationEU).