Mini guide for VAT on grants

 In Fælles retningslinjer

Read the mini guide here:

mini-guide-for-vat-on-grants

 

Om retningslinjerne:
Retningslinjer for moms på tilskud” er udarbejdet for at sikre en korrekt og ensartet momshåndtering af eksternt finansierede projekter og samarbejdsaftaler, på tværs af universiteterne.

Retningslinjerne belyser momsproblemstillinger ved forskellige bevillingstyper med relevante eksempler på modydelser, der kan udløse momspligt.

Der eksisterer både en udvidet udgave og miniudgaver med forskellige målgrupper.

Målgruppen for den udvidede udgave  er  dem, der skal fastsætte momsen på en konkret kontrakt.

Målgruppen for mini guiderne (på hhv. dansk og engelsk) er eksempelvis forskere, der skal indgå en kontrakt med en ekstern part.

Retningslinjerne vil blive revideret/opdateret i forhold til SKAT´s gældende momsregler og afgørelser.

 

Kontaktpersoner i forbindelse med retningslinjerne er:

Erik N. Sørensen, SDU – E-mail: erns@sdu.dk eller

Ketty S. Christensen – E-mail: ketty.svarre@au.dk