Høring om Danmarks Frie Forskningsfond

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Forskning og Innovation den 25. oktober 2016.

Høring om Danmarks Frie Forskningsfond