Høring over adgangsregulering

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelser den 31. august 2016.

Høring over adgangsregulering

X