Høringssvar over gymnasieloven

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 26. august 2016.

Høringssvar over gymnasieloven