Høring vedr. Uddannelseszoom fase 2

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser den 29. juni 2016.

Høring vedr. Uddannelseszoom fase 2