Høring over forslag til lov om ændring af universitetsloven m. fl.

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelsesministeriet den 20. december 2013

Høring over forslag til lov om ændring af universitetsloven m.fl.